Galens Invest

 Radoljub Golubović - generalni direktor

Telefon:
+381 (0)11 712 9552
e-mail 1:
radoljub.golubovic@galens.rs
e-mail 2:
office.bg@galens.rs
Adresa:
Tošin Bunar 272, Novi Beograd

 Vladimir Šojić - direktor prodaje/marketinga

Telefon:
+381 (0)21 427 716
e-mail 1:
vladimir.sojic@galens.rs
e-mail 2:
vladimir.galens@gmail.com
Adresa:
Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, 5. sprat

 Nedeljko Kačar - finansijski direktor

Telefon:
+381 (0)21 427 716
e-mail 1:
nedeljko.kacar@galens.rs
e-mail 2:
nedeljko.galens@gmail.com
Adresa:
Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, 5. sprat

 Sandra Vukmirović - pravnik

Telefon:
+381 (0)21 427 716
e-mail 1:
sandra.vukmirovic@galens.rs
e-mail 2:
sandra.galens@gmail.com
Adresa:
Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, 5. sprat

 Slaviša Tošić - prodaja Beograd

Mobil:
+381 (0)64 8215 190
e-mail 1:
slavisa.tosic@galens.rs
e-mail 2:
slavisa.galens@gmail.com
Adresa:
Tošin Bunar 272, Novi Beograd

 Slađana Vasiljević - prodaja Novi Sad

Mobil:
+381 (0)64 649 5880
e-mail 1:
sladjana.vasiljevic@galens.rs
e-mail 2:
sladjana.galens@gmail.com
Adresa:
Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, 5. sprat

 Galens

 Srđan Marjanović - generalni direktor

Telefon:
+381 (0)21 65 000 12
e-mail 1:
srdjan.marjanovic@galens.rs
e-mail 2:
srdjan.galens@gmail.com
Adresa:
Bul. Patrijarha Pavla 30, Novi Sad

 Ljilja Radonja - zam. gen. dir. / šef računovodstva

Telefon:
+381 (0)21 65 000 12
e-mail 1:
ljilja.radonja@galens.rs
Adresa:
Bul. Patrijarha Pavla 30, Novi Sad

 Aljoša Aleksić - izvršni direktor / komercijala i nabavka

Telefon:
+381 (0)21 65 000 12
e-mail 1:
aljosa.aleksic@galens.rs
e-mail 2:
aljosa.galens@gmail.com
Adresa:
Bul. Patrijarha Pavla 30, Novi Sad

 Igor Ignjatović - tehnički direktor

Telefon:
+381 (0)21 65 000 12
e-mail 1:
igor.ignjatovic@galens.rs
e-mail 2:
igor.galens@gmail.com
Adresa:
Bul. Patrijarha Pavla 30, Novi Sad

 Duška Nenadov - dir. pripreme i opštih poslova

Telefon:
+381 (0)21 65 000 12
e-mail 1:
dusanka.nenadov@galens.rs
e-mail 2:
duska.galens@gmail.com
Adresa:
Bul. Patrijarha Pavla 30, Novi Sad

Pogledajte Galens Doo, Nekretnine Novi Sad lokacije naših nekretnina