--Da li je moguće dobiti povrat PDV-aUkoliko vam je stan koji kupujete u Galens doo prva nekretnina koja se vodi na vaše ime, tada možete po važećim propisima Republike Srbije da ostvarite pravo na povrat PDV-a i to povrat za površinu od 40 m2 za vlasnika nekretnine i još povrat PDV-a na dodatnih 15 m2 po članu domaćinstva.  Iznos povrata PDV-a je 10% od osnovnice cene stana. Dokumentaciju potrebnu za povrat PDV-a možete preuzeti u našim kancelarijama, a obrasce propisane od strane institucija možete preuzeti i na našem sajtu u sekciji OBRASCI. Za ispunjavanje i podnošenje formulara za povrat PDV-a uvek možete računati na podršku naše pravne službe.