--Ekskluzivan poslovni prostor sa ekonomičnim grejanjemVariable Refrigerant Flow ili VRF sistem je tehnologija promenljivog protoka fluida koja se koristi za upravljanje temperaturom u objektima.  Najvažnija karakteristika ovog sistema za grejanje i hlađenje je da ne zahteva nikakav prostor u samom objektu.  Spoljna jedinica (ono što je nekada u zgradama bila recimo kotlarnica, mašinska sala i slično) nudi značajnu fleksibilnost u pogledu prilagođavanja arhitektonsko-građevinskom rešenju objekta jer može biti smeštena na krov ili pored objekta, čime se štedi dodatni prostor u objektu. Svaka unutrašnja jedinica može raditi u režimu grejanja ili hlađenja, nezavisno od bilo koje druge u okviru istog sistema. Ovo omogućava značajnu uštedu energije u uslovima kada sistem radi simultano u oba režima rada.  Dakle, ako se i dalje pitate da li je bolji poslovni prostor sa grejanjem na gas ili pomoću sistema gradske toplane, odgovor je - nijedan.  Ko ima mogućnost da isprojektuje i ugradi VRF sistem, on je za grejanje i hlađenje definitivno najelegantnije rešenje.  Upravo jedan ovakav sistem, poznat i kao NAJEKONOMIČNIJI potrošač električne energije u svrhu grejanja i hlađenja, biće instaliran u poslovnom delu kompleksa Pupinova Palata, kako bismo budućim korisnicima poslovnog prostora obezbedili idealne uslove za rad.