--Skeletni sistem gradnjeSkeletni sistem gradnje je savremeni sistem gradnje, potpuno različit od klasičnog sistema gradnje uz koji smo odrastali tokom 20. veka. 

U klasičnom sistemu noseći su zidovi, a međuspratna konstrukcija je urađena fert gredicama, dok su temelji trakasti.  Kod skeletnog sistema, noseći element su betonska ploča i stubovi preko kojih se opterećenje prenosi na temeljnu ploču. 

Prednost skeletnog sistema je što je mnogo brži za izradu jer nijedan zid nije noseći.  To znači da je izgradnja ostalih spratova nezavisna od završetka prethodne etaže što olakšava i organizaciju rada na gradilištu. 

Skeletni sistem je konstruktivno mnogo elastičniji sistem i otporniji na seizmiku, tako da trend u građevinskoj industriji ide sve više u pravcu korišćenja ovog sistema gradnje.