--Tradicionalno i moderno u građevinskoj industriji
Sve napreduje i oduvek je napredovalo, a stvaraoci su se uvek trudili da novo naprave i postojeće sačuvaju.  Donosimo vam jedan lep primer takve gradnje...

Na slici je luka „Port House“ u Antverpenu, u Belgiji.  Očuvanje prvobitne zgrade luke, sa dodatkom novog objekta, stvara perfektnu kompoziciju novog i starog dizajna. „Pramac“ luke usmeren je ka reci Scheldt, na kojoj Antverpen i leži. 

Inspirisani savremenim dizajnom i stilom u arhitekturi, izgradićemo impozantnu građevinu u samom centru Novog Sada, jer NOVI SAD ZASLUŽUJE NAJBOLJE!